Villkor:

 • Jag förbinder mig att betalningsmottagaren får göra minst 12 dragningar från mitt konto om jag tecknar autogiroavtal.
 • Att autogiro medlemskapet förlängs automatiskt efter 12 månader och fortlöper tills medlem själv säger upp det via mail.
 • Att jag via mail säger upp mitt medlemskap.
 • Vid uppsägning efter avtalets period är det 30 dagars uppsägningstid.
 • Vid uppsägning av avtal i förtid förbinder jag mig att betala hela kvarvarande summa av avtalet.
 • Jag accepterar att eventuella påminnelseavgifter tillkommer om jag inte betalar fakturor i tid eller eventuella dragningar inte går igenom.
 • Jag förbinder mig att följa dem regler som finns.
 • Jag godkänner att priser kan komma att höjas efter avtalsperiodens slut.
 • Jag godkänner att vid upprepade regelbrott eller tillsägningar att mitt kort kan spärras utan chans till återbetalning av medlemskap.
 • Jag godkänner att nya regler och förhållningsätt kan komma att läggas till och godkänner därmed dessa.

Regler:

 • Ytterskor får inte användas i lokalen. Detta skadar våra maskiner och då framförallt cardiomaskinerna, utöver detta så skräpar det ner. Vi lägger hellre tid och pengar på att förbättra verksamheten än att lägga det på reparation eller extra städning.
 • Förbjudet att släppa in obehöriga. Detta då skadegörelse/stöld osv kan uppstå.
 • Barn under 12 år får ej vistas inne i träningsutrymmen, detta för att dom lätt kan skada sig, eller förstör för andra genom att springa runt.
 • Vi lägger tillbaka sådant vi använder på sin rätta plats. Det blir skönt för dig och dina medtränande om allt ligger där det ska.
 • Personliga tränare har företräde till maskiner och utrymmen. Detta för att det ska gå så snabbt och smidigt som möjligt för dem som betalat extra för att få hjälp med sin träning.
 • Skåp får inte användas som personliga skåp. Töm skåpen när du lämnar gymmet så att fler kan utnyttja dom.
 • Skor får inte förvaras på heltid på gymmet. Ta med dig dom hem efter avslutat pass.